Header Ads

Договір між акціонерами – європейська новелла у чинному законодавстві

Що таке Shareholders’ agreement

Такий дієвий інструмент, як Shareholders’ agreement, використовується майже у всіх Європейських країнах. Shareholders’ agreement ( SHA) – договір між акціонерами компанії (shares – акції, holders – їхні власники).
За кордоном LLC (Limited liability company) це найпоширеніший тип компанії, для якого характерним є те, що статутний капітал компанії поділений на акції, кожна з яких має певну ціну. Як наше ТОВ, але з акціями. Відповідальність учасників за зобов’язаннями компанії може бути обмежена ціною акцій або акціями, та особистими гарантіями (company limited by guarantee).
І таким власникам потрібно домовитись, пройти процедуру Shareholders’ agreement. В чинному законодавстві України, до недавнього часу це було, це було неможливо. Але з прийняттям Закону 2275-VIII від 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», таке стало можливе.
Стаття 7 Закону № 2275-VIII присвячена регулюванню такого надзвичайно важливого і нового для України інструменту, яким є корпоративні договори, які в міжнародній практиці мають широке застосування, та відомі як «shareholder agreements». Юридична практика з корпоративних відносин в розвинутих країнах спонукала вітчизняного законодавця на втілення в діючи норми такого нового поняття, як корпоративні договори. Спираючись на практику розвинутих країн та враховуючи умови, що склалися в нашій державі, це нововведення забезпечує учасникам товариств значний простір для врегулювання своїх відносин за допомогою цього ефективного інструменту - договору. Він стосується здійснення повноважень учасників. Конфлікт між правом учасника вільно використовувати свій голос та необхідністю забезпечити виконання зобов‘язань за договором вирішується можливістю забезпечувати виконання зобов’язань за такими договорами неустойкою.
Прийняття цієї норми вдосконалює регулювання відносин, які пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Усунення значних вад, які раніш існували у вітчизняному законодавстві, та приведення його у відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського Союзу та країн-членів ЄС, надає можливість Україні значно покращити інвестиційний клімат та умови здійснення підприємницької діяльності.
Юридичні тексти на замовлення


Комментариев нет

Технологии Blogger.